Mulig tilvalg for større stue

Under enkelte forhold, hvis man kjøper tidlig nok, kan det være mulig å utvide stue på 4-romsleilighetene: Bygg 1 – leilighet A, C, D og F og Bygg 2 – leilighet A, E, F og J. Ta kontakt med selger for avklaring på om dette kan være mulig for hvert enkelt tilfelle. Ved en slik utvidelse vil det bli en synlig deling på gulvet mellom disse rommene.

Utvidet stue for 1a, 1d, 2a, og 2f

Utvidet stue, eksempel over for leilighetstypene 1a, 1d, 2a og 2f.

Utvidet stue for 1c, 1f, 2e og 2j

Utvidet stue, eksempel over for leilighetstypene 1c, 1f, 2e og 2j